Bereikbaarheid kantoor De Mare Mediation & Advocatuur tijdens de coronacrisis.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel en hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur.

Als kantoor zijn we gewoon open al zijn we niet steeds allemaal tegelijk op kantoor aanwezig. Er wordt door ons ook thuisgewerkt. We proberen zoveel als mogelijk door te werken en u bij te staan, ook in deze bijzondere tijden.

Veel contacten met cliënten vinden telefonisch of via e-mail plaats. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden voor online afspraken (beeldbellen) of voor een afspraak op kantoor.

Indien u een afspraak met ons maakt via een online verbinding zult u hier apart een e-mail van ons over ontvangen en een uitnodiging krijgen voor dit contact.

Voor een afspraak op kantoor hebben wij regels gemaakt waarmee we de richtlijnen van het RIVM volgen. Wij zullen u voorafgaande aan de afspraak van deze regels op de hoogte stellen.

Uiteraard zijn wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden wél bereikbaar per telefoon, fax en per e-mail. Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.