Klachtenregeling Geschillencommissie Advocatuur

Ontevreden over de dienstverlening?

Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De geschillenregeling kunt u downloaden op deze pagina.

De Mare Mediation & Advocatuur zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.
Vriendelijk vragen wij u om dat te melden bij de advocaat. In dat geval zal in overleg met u worden geprobeerd zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Mocht dat overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag waarbij De Mare Mediation Adovcatuur is aangesloten.

U kunt uw klacht zenden naar: Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De geschillencommissie is gevestigd aan het adres: Bordewijklaan 46(2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070-3105310

Voor verdere informatie over de klachtenregeling kunt u zich wenden tot: Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851
2500 GW Den Haag
tel. 070-3353573