Een scheiding en een koophuis

Scheiden en een koophuis

Tijdens een scheiding ontstaan er problemen over de gezamenlijke of echtelijke woning.  Of het nu een koophuis of een huurwoning betreft, er kan tijdens de scheiding discussie ontstaan over de woning. Familierecht advocaat mr. Marieke de Mare kan u in beide gevallen bijstaan.

Stel dat u uit elkaar gaat en u woont in een huurwoning: wie mag er dan in de woning blijven? Vaak ontstaat er een discussie over de toedeling van het huurrecht. Indien beide personen het huurrecht over een woning wensen te hebben, dan zal de rechter hierover een beslissing moeten nemen.

In geval u gaat scheiden en samen een koophuis heeft kan het zo zijn dat de situatie onhoudbaar is en het niet langer mogelijk is om samen in het eigen koophuis te verblijven. Het is mogelijk om via een voorlopige voorzieningenprocedure het alleengebruik van de woning te eisen. Het is uiteindelijk de rechter die een belangenafweging maakt en zal oordelen wie in het huis mag blijven.

De scheiding en het tijdelijk verlaten van de woning

Emoties, spanningen in de thuissituatie en maken van overhaaste beslissingen kunnen ervoor zorgen dat uw handelen mogelijk voor- of nadelig is voor uw juridische positie. Dit is bijvoorbeeld wanneer u tijdens de scheiding tijdelijk het koophuis verlaat om wat rust in de situatie te brengen. Het is soms lastiger om af te dwingen bij de rechter om terug te keren in de woning. Het is daarom erg belangrijk om in een soortgelijke situatie direct contact met ons op te nemen om te bespreken wat juist wel of niet te doen.

Mijn ex-partner werkt niet mee aan verkoop en/of levering van het koophuis na de echtscheiding. U gaat scheiden en heeft samen een koophuis; wat dan?

In sommige gevallen is een ex-partner niet bereid om zijn of haar medewerking te verlenen aan de verkoop en/of levering van de gezamenlijke of echtelijke woning. Een kortgedingprocedure, is een gerechtelijke procedure waarin aan de voorzieningenrechter kan worden gevraagd om vervangende toestemming tot verkoop en levering van het koophuis te geven, zodat u zelfstandig de woning kan verkopen en leveren. Van belang hierbij is dat de ex-partner altijd de mogelijkheid moet hebben gehad om vrijwillig mee te werken. Tijdens een procedure worden ook andere duidelijke afspraken gemaakt, zoals wie de hypotheek van het koophuis dient te betalen.

Waar moet u aan denken bij een koophuis en een scheiding?

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over scheiden en een koophuis: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden

Op de website van de Rijksoverheid staat een handige checklist welke u kunt invullen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0344- 689100 (via de belknop), via info@demaremediation.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Ga naar contact