Nieuws

Het belang van mediation, juist nu.

In deze bijzondere tijden, waarin conflicten sneller (dreigen te) ontstaan, zijn MfN-registermediators hard nodig. Graag dragen wij deze boodschap zoveel mogelijk uit. 

Lees meer

Bereikbaarheid kantoor De Mare Mediation & Advocatuur tijdens de coronacrisis.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel en hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Als kantoor zijn we gewoon open al zijn we niet steeds allemaal tegelijk op kantoor aanwezig. Er wordt door ons ook thuisgewerkt. We proberen zoveel als mogelijk door te werken en u bij te staan, ook in […]

Lees meer

Rechtbanken gesloten vanaf 17 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Het is dus mogelijk dat uw […]

Lees meer

Campagne Belastingdienst ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’

14 oktober 2019 De Belastingdienst is een nieuwe campagne gestart ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’. Deze campagne is gericht op mensen die scheiden of uit elkaar gaan. Het doel van de campagne is om burgers bewust te maken van en te informeren over de gevolgen van een scheiding op belastingzaken. Centraal in de […]

Lees meer

Scheiden voor 1 januari 2020 kan veel geld schelen

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wetgeving in voor partneralimentatie. Voor mensen die op of na  1 januari 2020 hun verzoek tot echtscheiding indienen, kan dat betekenen dat de duur voor de partneralimentatie veel korter wordt. Volgens de huidige wetgeving – die geldt tot en met  31 december van dit jaar – is er […]

Lees meer

Registratie rechtsgebiedenregister

Mr. M de Mare heeft zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit register is de bron van de nieuwe zoekmachine https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/ Deze nieuwe zoekmachine kan je goed helpen om een advocaat te vinden in de regio. Marieke de Mare is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht.

Lees meer

INDEXERING ALIMENTATIE 2019

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de alimentatie verhoogd met 2%.

Lees meer

De Hoge Raad volgt het advies van de Advocaat-Generaal: kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over hoe om te gaan met het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak antwoord gegeven op de door het Gerechtshof Den Haag gestelde prejudiciële vragen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het door de alimentatiegerechtigde alleenstaande ouder […]

Lees meer