Nieuws & actualiteiten

Campagne Belastingdienst ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’

Mariska van der Zouw 14 oktober 2019 De Belastingdienst is een nieuwe campagne gestart ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’. Deze campagne is gericht op mensen die scheiden of uit elkaar gaan. Het doel van de campagne is om burgers bewust te maken van en te informeren over de gevolgen van een scheiding op […]

Lees meer

Scheiden voor 1 januari 2020 kan veel geld schelen

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wetgeving in voor partneralimentatie. Voor mensen die op of na  1 januari 2020 hun verzoek tot echtscheiding indienen, kan dat betekenen dat de duur voor de partneralimentatie veel korter wordt. Volgens de huidige wetgeving – die geldt tot en met  31 december van dit jaar – is er […]

Lees meer

Registratie rechtsgebiedenregister

Mr. M de Mare heeft zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit register is de bron van de nieuwe zoekmachine https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/ Deze nieuwe zoekmachine kan je goed helpen om een advocaat te vinden in de regio. Marieke de Mare is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht.

Lees meer

INDEXERING ALIMENTATIE 2019

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de alimentatie verhoogd met 2%.

Lees meer

De Hoge Raad volgt het advies van de Advocaat-Generaal: kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over hoe om te gaan met het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak antwoord gegeven op de door het Gerechtshof Den Haag gestelde prejudiciële vragen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het door de alimentatiegerechtigde alleenstaande ouder […]

Lees meer