SCHOOL

Mr. Marieke de Mare schrijft over wat haar bezig houdt binnen en buiten haar praktijk. Geregeld levert zij een redactionele bijdrage aan Maurik Rond.