Tarieven

Afspraken maken

Het is van belang goede afspraken te maken over de kosten van de dienstverlening. In het eerste gesprek bij de Mare Mediation & Advocatuur wordt hier aandacht aan besteed.

Uurtarief

De Mare Mediation & Advocatuur hanteert een uurtarief. Bij aanvang van de zaak ontvangt u een voorschotnota. Er wordt maandelijks gedeclareerd. Voor u voldane kosten worden doorbelast. Bijvoorbeeld

-griffierechten (Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de  bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert. Welk bedrag u aan  betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

-uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie

-deurwaarderskosten

De eerste 30 minuten van het intakegesprek zijn kosteloos, daarna zal het uurtarief gelden.

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. Bij de eerste bespreking zal ingeschat worden of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bijkomende kosten kunnen zijn: griffierechten, kosten van ingeschakelde derden (zoals de deurwaarder) en kosten van uittreksels. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad vraagt uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden aan de Raad door. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag van de toevoeging.  Voert u op dat moment een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

Peiljaarverlegging

Heeft u minder inkomen dan 2 jaar geleden? Het is mogelijk dat u op dit moment minder inkomen en/of vermogen heeft dan 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen. U kunt dan een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. De Raad maakt een schatting van uw inkomen en vermogen van dit jaar.

U kunt een verzoek tot peiljaarverlegging indienen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het verzoek is binnen zes weken na de eerste beslissing ontvangen en;
  • U heeft een toevoeging ontvangen met een hoge eigen bijdrage en uw inkomen is minimaal met 15% gedaald of u heeft een financiële afwijzing ontvangen.

Moet u de laagste eigen bijdrage betalen? Dan kunt u geen verzoek tot peiljaarverlegging indienen. De peiljaarverlegging vraagt u zelf aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/

Hercontrole door de Raad voor Rechtsbijstand.

Aan het einde van een zaak waarvoor uw een bijdrage in de kosten heeft ontvangen, kan er een hercontrole op uw inkomen worden uitgevoerd. https://www.rechtsbijstand.nl/krijg-mediation-rechtsbijstand/hercontrole-inkomen/gevolgen-hercontrole/ Afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten betekent dat u de werkzaamheden van uw mediator of advocaat alsnog volledig zelf moet betalen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0344- 689100 (via de belknop) of via info@demaremediation.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Ga naar contact