Tarieven

Afspraken maken

Het is van belang goede afspraken te maken over de kosten van de dienstverlening. In het eerste gesprek bij de Mare Mediation & Advocatuur wordt hier aandacht aan besteed en wordt, indien mogelijk, een inschatting gemaakt van de totale te verwachten kosten.

Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 195,- per uur exclusief 21% BTW. Bij aanvang van de zaak ontvangt u een voorschotnota. Er wordt maandelijks gedeclareerd. Voor u voldane kosten worden doorbelast. Bijvoorbeeld griffierechten, uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en deurwaarderskosten. Indien er in uw zaak sprake zal zijn van bijkomende kosten, zult u hierover door ons worden geïnformeerd.

De eerste 30 minuten van het intakegesprek zijn kosteloos, daarna zal het uurtarief gelden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. Bij de eerste bespreking zal ingeschat worden of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bijkomende kosten kunnen zijn: griffierechten, kosten van ingeschakelde derden (zoals de deurwaarder) en kosten van uittreksels.

Op de website https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ van de Belastingdienst kunt u zelf bekijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0344- 689100 (via de belknop) of via info@demaremediation.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Ga naar contact