Tarieven

Afspraken maken

Het is van belang goede afspraken te maken over de kosten van de dienstverlening. In het eerste gesprek bij de Mare Mediation & Advocatuur wordt hier aandacht aan besteed en wordt, indien mogelijk, een inschatting gemaakt van de totale te verwachten kosten.

Uurtarief

Het tarief bedraagt € 195,- per uur exclusief 21% BTW. Bij aanvang van de zaak ontvangt u een voorschotnota. Er wordt maandelijks gedeclareerd. De declaratie wordt voorzien van een urenspecificatie. Voor u voldane kosten worden tevens doorbelast. Bijvoorbeeld griffierechten, kosten uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en deurwaarderskosten. De eerste 30 minuten van het intakegesprek zijn kosteloos, daarna zal het uurtarief gelden.

Indien er in uw zaak sprake zal zijn van bijkomende kosten, zult u hierover door ons worden geïnformeerd.

Adviesgesprek voor gevolgen van een scheiding

Indien u overweegt om te gaan scheiden is het belangrijk de gevolgen hiervan te kunnen inschatten. Wat zullen de gevolgen zijn op financieel vlak, voor de kinderen en zult u rekening moeten houden met een verhuizing? Ons kantoor biedt de mogelijkheid voor een adviesgesprek van 1,5 uur. De kosten bedragen € 205,- exclusief BTW.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. Bij de eerste bespreking zal ingeschat worden of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bijkomende kosten kunnen zijn: griffierechten, kosten van ingeschakelde derden (zoals de deurwaarder) en kosten van uittreksels.

De totale kosten van een zaak zijn niet altijd eenvoudig te begroten. Deze kosten zijn immers afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de complexiteit van de zaak en de mogelijkheden c.q. bereidheid in onderling overleg tot een oplossing te komen. De Mare Mediation & Advocatuur levert uitstekende kwaliteit. Er wordt oplossings- en toekomst gericht gewerkt, zodat onnodige kosten voor nu en in de toekomst juist worden voorkomen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken via info@demaremediation.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Ga naar contact