Wat doen wij?

Als kantoor gespecialiseerd in het Familierecht staan wij mensen vooral bij in hun (echt)scheiding, bij alimentatiekwesties en bij problemen rondom kinderen en scheiding.

Echtscheiding

Bij einde van een huwelijk dient er een aantal zaken te worden geregeld. Een echtscheiding omvat tenminste de volgende onderdelen:

de echtscheiding, verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden; het ouderschapsplan (in geval van kinderen), alimentatie en pensioenen.

Op alle bovengenoemde onderdelen kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Wij staan u ook bij in geval van einde geregistreerd partnerschap, einde samenlevingsovereenkomst of bij einde van ongehuwd samenleven.

Alimentatie

Het alimentatierecht is volop in beweging. Wij kunnen u adviseren en voor u berekenen of u recht heeft op alimentatie of hoeveel alimentatie u dient te betalen. Ook als u al enige tijd alimentatie betaalt, kan het zinvol zijn te laten berekenen of u inmiddels niet een te hoog bedrag betaalt. Hiervan kan sprake zijn als u te maken heeft met inkomensverlies door ontslag bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat uw ex-partner meer is gaan verdienen waardoor hij/zij minder behoefte heeft aan een maandelijkse bijdrage.

Wij volgen de alimentatiewetgeving en jurisprudentie op de voet en helpen u graag hiermee verder. Een goede bijstand kan u veel geld schelen!

Kinderen

Als er kinderen zijn geboren tijdens uw huwelijk of tijdens uw relatie, dan moeten er over het voortgezet ouderschap na (echt)scheiding afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden in een ouderschapsplan neergelegd. Een ouderschapsplan omvat tenminste afspraken over waar de kinderen gaan wonen en hoe de omgangsregeling met de andere ouder er uit zal gaan zien. Ook is de hoogte van de te betalen bijdragen voor de kinderen een onderdeel van het ouderschapsplan.

Als een kind wordt geboren buiten een huwelijk is de vader niet automatisch juridisch ouder, hij dient hiervoor eerst het kind te erkennen. Is de moeder het hier niet mee eens, dan kan er een verzoek bij de rechtbank worden ingediend voor vervangende toestemming erkenning. Heeft de vader het kind eenmaal erkend, dan kan hij samen met de moeder het gezag over het kind krijgen. Ook hiervoor geldt dat een procedure kan worden gevoerd indien de moeder hiertegen bezwaren heeft.

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er nog meer juridische kwesties waarbij kinderen kunnen zijn betrokken. Zoals dat u graag met uw kind na de scheiding wilt verhuizen. Indien de vader ook het gezag heeft over het kind, zal hij hiervoor toestemming moeten geven. Geeft de vader deze toestemming niet dan zal de moeder hiervoor vervangende toestemming aan de rechtbank moeten vragen. Bij al deze kwesties staan wij u graag bij.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0344- 689100 (via de belknop) of via info@demaremediation.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Ga naar contact